تایل موزائیک ترمووود در دستان یکی از کارمندان استودیو معاصر