پروژه های اجرایی

هدف نهایی استودیو طراحی و ساخت معاصر ، رسیدن به جایگاه برتر و پیشرو در زمینه های طراحی و ساخت سازه های مدولار ، دینامیک و سبک در فضا های شهری میباشد. استودیو معاصر به پیش میرود تا مجموعه ای پایدار و فعال در طراحی و اجرا پروژه های لند اسکیپ (منظر) و روف گاردن باشد.