اسکیس دستی ساختمان بتنی

مقالات

مجموعه مقالات استودیو معاصر، شامل چند گروه از مقالات حوزه عمومی خصوصی معماری و معماری منظر است . این مجموعه مقالات با هدف افزایش دانش عمومی در زمینه طراحی، دیزاین، اجرا و ساخت ، متریال ها، معماری و نوشته شده است .   

در سال 1993 انجمن ساختمان سبز ایالات متحده تحت نظر کمیته محیط زیست انستیتو معماری آمریکا تشکیل شد این انجمن برای مدیریت و سنجش ساختمان‌های پایدار نیازمند یک ابزار بود.

ر مهندسی سازه ، دیوار برشی یا shear wall دیواری است که از قطعات مهاری یا همان قطعات برشی ساخته شده باشد . در واقع وظیفه دیوار برشی خنثی کردن اثر بارهای جانبی وارد شده بر سازه است . دیوار برشی برای مقابله با بارهای جانبی متداولی همچون بار حاصل از باد و زلزله پیش بینی می‌شود ...

با نظرات خود با همراه شوید