مهندسی رومی

رومیان امپراطوری ای ایجاد کردند که با چند ایالت در ایتالیا آغاز شد و آرام آرام از غرب بیشتر اروپا و از شرق تا نزدیکی امپراطوری ایران را در نوردید. بخشی از برتری ان ها بر بنیان قانون گذاری بود و البته بر بنیان فنون پیشرفته ی مهندسی که به ایشان امکان می داد فارغ از عوارض طبیعی زمین ، راه هایی مستقیم بسازند و شهر هایی بر مبنای الگوهایی استوار از قبیل آبراهه ها، خیابان ها، پل ها، حمام ها، قوس ها و گنبد ها طراحی کنند. به علاوه برخی از ابداعات و فنون آن ها، طرح های پیشین (اغلب یونانی) را توسعه و بهبود بخشید و به این ترتیب، آنان از تمام تمدن های دیگر آن عصر پیشی گرفتند. بتن ساختند گنبد و طاق های بزرگ را ممکن کرد، اما دهانه های برخی از آن ها پیش از توسعه فولاد  در سده نوردهم هم تراز از اب در نمی امدند. تماشاخانه ها صد ها تماشاچی نمایش ها را در خود جای می داد و پل آب ها که از دو سه ردیف قوس ساخته می شدند، آب را از کانال های سیمانی میگذراندند که پیش از وارد شدن به لوله ها به بالاترین ارتفاع می رسیدند.

 

با نظرات خود با همراه شوید

مجموع امتیازات