چمن یال اسبی

مشخصات:
گیاهی دائمی و همیشه‌سبز است.توده فشرده‌ای از برگ‌های سبز تیره و سست به پهنای ۳
میلی‌متر و طول ۳۰ سانتی‌متر تشکیل می‌دهد. گیاهان به آرامی با ساقه‌های زیرزمینی گسترش یافته و چمن سفت و خشنی به ارتفاع ۱۵ تا ۲۰ سانتی‌متر تشکیل می‌دهد. گل‌های کوچک به رنگ یاسی کم‌رنگ در تابستان روی سنبله‌های کوتاه که اغلب در میان برگ‌ها هستند ظاهر می‌شوند. میوه‌های آبی رنگ به اندازه نخود بعد از پژمردگی گل‌ها تشکیل می‌شود


کاربرد
:

این گیاه دائم سبز را میتوانید به جای چمن استفاده کنید و نیازی به کوتاه کردن ندارد اما مثل چمن پاخوری مقاومی ندارد یعنی زیاد نیاید  روی آن راه رفت. جهت کاشت در باغ صخره ای نیز مناسب می باشد
دما:
مقاوم و نیمه مقاوم به سرما می باشد سرمای تا ۵ درجه زیر صفر را نیز تحمل می کند
نور:
این گیاه مقاوم به سایه و سایه آفتاب پسند می باشد.
آبیاری:  
نیاز به آبیاری متوسط دارد و فاصله بین دو آبیاری باید اجازه داده شود سطح خاک خشک گردد. این گیاه تا حدودی به خشکی مقاوم می باشد
خاک:
به خاک زهکشی شده احتیاج دارد. ترکیب خاک باغچه و خاک برگ برای این گیاه مناسب می باشد
تکثیر:
از طریق تقسیم بوته در بهار یا کاشت بذر در پاییز قابل افزایش است 

 

 

با نظرات خود با همراه شوید

مجموع امتیازات