معابد رومی

معابد رومی بر پایه سنت یونانی و اتروسکی اتاق معبد یا سللا داشت : اتاقی که نماد الله معبد در آنجا قرار می گرفت . در پس این اتاق یک یا دو اتاق دیگر برای خدام و کاهنان معبد به منظور انجام امورز نذر و قربانی قرار داشت . مراسم مدهبی عمومی بیرون از ساختمان معبد برگزار می شد . بر خلاف معابد یونانی ، که به جز در این مورد از هر نظر به معابد رومی شباهت داشتند ، در پیشگاه تمام معابد رومی ایوانی ستون دار ساخته می شد . مهم ترین معبد رومی معبد ژوپیتر است که در بلندای تپه کاپیتول در درون محوطه ای آراسته با تندیس ها و طاق پیروزی قرار گرفته ، محوطه ای که مردم در آنجا جمع می شدند. هنگامی که معبد چوبی اصلی در آتش سوخت ، با ستون های مرمرین یونانی و نمایی از طلا و موزاییک بازسازی شد . معبد دوار وستا که متعلق به صد سال پیش از میلاد قدیمی ترین معبد مرمرین رومی است با بیست ستون قرنتی بر جا مانده است .به نظر می رسد معبد ، بر خلاف نامش ، به الهه هرکول اولیوری ، الهه پشتیبان سوداگران روغن زیتون ، تعلق داشته باشد .

با نظرات خود با همراه شوید

مجموع امتیازات