لیزوماکیا


این گیاه بومی مناطق نیمه گرمسیری مانند جنوب آفریقاست.جنس لیزوماکیا شامل حدودا ۱۵۰ گیاه چندساله و علفی و همیشه سبز و درختچه ای است .گیاهی چندساله همیشه سبز با برگهای متقابل ، تخم مرغی پهن با پایین قلبی شکل و به رنگ زرد طلایی به طول ۲ سانتی متراست. لیزوماکیا گیاهی پهن شونده با رشد انبوه و با ساقه ریشه دهنده است که همزمان با گسترش در سطح زمین،ساقه ها در محل تماس با خاک ریشه میدهند.ارتفاع گیاه حداکثر به ۵ سانتی متر میرسد.به علت رنگ زرد طلایی برگهای آن به عنوان گیاه پوششی در عرصه ی چمن یا دیگر عرصه ها با رنگ زمینه متضاد قابل استفاده است.
گلدهی: در طول تابستان گلهای فنجانی شکل و منفرد شکل به رنگ زرد ظاهرمیشود ولی اگر گل آن مورد توجه نبوده و به خاطر برگهای آن کاشته می شود
نیازها: به سرما نیمه مقاوم تا مقاوم است.درخاک غنی از مواد آلی و مرطوب اما با زهکشی خوب به طوریکه در طول تابستان خشک نشود. در محل آفتابی تا سایه نسبی به خوبی رشد میکند در شرایط سرد گیاه از بین رفته و در بهار دوباره سبز مبشود. در نور آفتاب برگها زردطلایی و در سایه رنگ سبز میشود.
تکثیر: از طریق کاشت بذر و تقسیم بوته قابل افزایش است که راجت ترین آن تقسیم بوته است برای این کار گیاهان را به عنوان پایه مادری در زمین با فاصله ۱۵ تا ۲۰ سانتی متر کاشته و پس از ایجاد پوشش کامل لایه نازکی از خاک را روی گیاهان پخش کنید به گونه ای که ساقه ها را تا حدودی  پوشش  دهد.آبیاری را دهید که پس از ۲۰-۳۰ روز ساقه ها ریشه دار شده و میتوان آنها  را جدا کرده و در محل جدید کشت کرد.

 

با نظرات خود با همراه شوید

مجموع امتیازات