خرسنگ ها

از 5000 سال پیش از میلاد ، سازه های سنگی عظیم در جای جای جهان برافراشته شده است. تصور میشود خرسنگ ها را به این انگیزه که از فواصل دور دیده شوند گرد می آورند تا در مراسم مذهبی استفاده کنند . در ترکیه ، سوریه ، لبنان ، اردن و عربستان ، گردآوری این خرسنگ ها احتمالا به کشاورزی مرتبط بوده است.

مشهورترین وپیچیده تیرین بنای تاریخی از این دست که تا روزگار ما برپا مانده است ، استون هنج در سالزبری ویلت شر واقع در بریتانیا که 2000 تا 3000 سال پیش از میلاد ساخته شده است . استون هنج حلقه ای است از سنگ ها که به دقت و براساس جهت طلوع و غروب خورشید در ایام خاصی از سال چیده شده اند. تیر های عظیم افقی (نعل) با تکنیک نعل و پایه به تیرهای عمودی (پایه) متصل شده اند ، مانند آنچه در فاق و زبانه رخ میدهد ، پیش آمدگی منحنی شکل بالای سنگ افقی به خوبی در شکاف ستون عمودی چفت شده است.

با نظرات خود با همراه شوید

مجموع امتیازات
1