تئوتیئواکان

در دره سریع سن ژوان واقع در شمال شرقی مکزیکو سیتی کنونی و دوهزار متر بالاتر از سطح دریا ، بقایای تئوتیئواکان ، یکی از بزرگترین و قدرتمند ترین شهر های آمریکایی-کلمبیایی قرا دارد .کدام مردمان و در کدام تاریخ آن را بنا گداشتند ؟ به راز می ماند . اما نقطه اوج آن حدود صد و پنجاه سال پیش از میلاد بود . قوم آزتک که قریب هزار سال پس از آنها سر بر آوردند ، تئوتیئواکان را مکانی مقدس تلقی کردند و از معماری آن در ساخت بنا های خود الهام گرفتند .تئوتیئواکان زمانی محوطه ای به مساحتی بالغ بر سی و شش کیلومتر مربع را ، سازمان یافته در شبکه های مستحکم ، پوشش میداد . در قلب تئوتیئواکان خیابانی است که آزتک ها آن را خیابان مرگ نهادند . خط کشی برآمدگی های کنار خیابان در نظرشان به گورستان می مانست . هرم  های تئوتیئواکان ، بسیار شبیه سکو های زیگورات ها ، دو هرم خورشید (حدود دویست میلادی) و ماه (حدود دویست و پنجاه میلادی) است . هرم خورشید که شصت و یک متر ارتفاع دارد و در آغاز به رنگ قرمز در آمده بود اتاق هایی دارد که در اعماق آن مدفون اند . اتاق هایی که احتمالا محل نیایش و انجام آیین های مذهبی بوده است .

با نظرات خود با همراه شوید

مجموع امتیازات