آشوریان

با سلام و درود خدمت همراهان عزیز استودیو معاصر ، در این بخش از معماری در چند دقیقه به آشوریان و معماری آن زمان میپردازیم .
آشوریان مردمانی جنگجو بودند که قلعه هایشان هم به کار دفاع از حریم شهرشان می آمد و هم آرمان هایشان ؛ باروهای عظیم سنگی قدرت پادشاهان را نمایان      می کرد  و حجاری های دیوارها پیروزی آنها را بر دشمنان . شهر نمرود بر کاخ پادشاه ، زیگورات ، معبد ازیدا و بارویش که برج ها مزینش می کردند ، می بالید . آخرین پایتخت امپراطوری آشوریان شهر نینوا بود که هفتصد سال پیش از میلاد در ساحل رود دجله ، در ناحیه موصل امروزی بنا شد . پادشاه سخنریب دیواری آجری به طول دوازده کیلومتر با پانزده دروازه بلند ساخت که هر کدام از آنها از یکی از خدایان آشور نام گرفته بود و در هر یک از برج های چهار گوشش سنگری تعبیه شده بود . آشوریان مردمانی مشرک بودند با طبقه ای از کاهنان قدرتمند شهرهایشان معابدی داشت که خدایان اصلی در آنها محترم داشته می شدند . مانند مصریان ، آنها هم اعتقاد داشتند که خدایان در مکان های مقدس زندگی می کنند و تنها کاهنان اجازه رفت و آمد به آنجا را داشتند . در این معابد هر یک از خدایان با شمایلی خاص نشان داده شده اند .

 

با نظرات خود با همراه شوید

مجموع امتیازات