هدف نهایی استودیوطراحی و ساخت معاصر ، رسیدن به جایگاه برتر و پیشرو در زمینه های طراحی و ساخت سازه های مدولار ، دینامیک و سبک در فضاهای شهری و همچنین تولید مصنوعات با همین رویکرد می باشد. استودیو معاصر به پیش می رود تا مجموعه ای پایدار و فعال در طراحی و اجرا پروژه های لنداسکیپ (منظر) و روف گاردن باشد. در ضمن استفاده از متریال های نوین مانند چوب پلاست ، چوب های فرآوری شده (ترمووود) ، سازه های سبک و پیچ و مهره ای LSF و ابزارآلات و اتصالات دینامیکی ،  جهت ترویج اصول معماری مدرن مسیر حرکت استودیو را مشخص می کند .

پرداختن به دغدغه های روز جامعه معماری مانند اجرای سریع ، سبک سازی و معماری پایدار  و بهبود کارکرد فیزیکی و روانی فضاهای داخلی و خارجی و ارتقای کیفیت زندگی برای رسیدن به آرامش و لذت ، دیدگاه این استودیو در مسیر طراحی و اجرا می باشد .

" />  هدف نهایی استودیوطراحی و ساخت معاصر ، رسیدن به جایگاه برتر و پیشرو در زمینه های طراحی و ساخت سازه های مدولار ، دینامیک و سبک در فضاهای شهری و همچنین تولید مصنوعات با همین رویکرد می باشد. استودیو معاصر به پیش می رود تا مجموعه ای پایدار و فعال در طراحی و اجرا پروژه های لنداسکیپ (منظر) و روف گاردن باشد. در ضمن استفاده از متریال های نوین مانند چوب پلاست ، چوب های فرآوری شده (ترمووود) ، سازه های سبک و پیچ و مهره ای LSF و ابزارآلات و اتصالات دینامیکی ،  جهت ترویج اصول معماری مدرن مسیر حرکت استودیو را مشخص می کند .

پرداختن به دغدغه های روز جامعه معماری مانند اجرای سریع ، سبک سازی و معماری پایدار  و بهبود کارکرد فیزیکی و روانی فضاهای داخلی و خارجی و ارتقای کیفیت زندگی برای رسیدن به آرامش و لذت ، دیدگاه این استودیو در مسیر طراحی و اجرا می باشد .

" />
گالری معماری

درباره ما :

 هدف نهایی استودیوطراحی و ساخت معاصر ، رسیدن به جایگاه برتر و پیشرو در زمینه های طراحی و ساخت سازه های مدولار ، دینامیک و سبک در فضاهای شهری و همچنین تولید مصنوعات با همین رویکرد می باشد. استودیو معاصر به پیش می رود تا مجموعه ای پایدار و فعال در طراحی و اجرا پروژه های لنداسکیپ (منظر) و روف گاردن باشد. در ضمن استفاده از متریال های نوین مانند چوب پلاست ، چوب های فرآوری شده (ترمووود) ، سازه های سبک و پیچ و مهره ای LSF و ابزارآلات و اتصالات دینامیکی ،  جهت ترویج اصول معماری مدرن مسیر حرکت استودیو را مشخص می کند .

پرداختن به دغدغه های روز جامعه معماری مانند اجرای سریع ، سبک سازی و معماری پایدار  و بهبود کارکرد فیزیکی و روانی فضاهای داخلی و خارجی و ارتقای کیفیت زندگی برای رسیدن به آرامش و لذت ، دیدگاه این استودیو در مسیر طراحی و اجرا می باشد .

تیم معاصر :

ما سازمانی هستیم که ارتقاء کیفیت سیما و منظر شهرها را رسالت اصلی خود میدانیم. در این راستا با نگرشی نوین و هم راستا با علم روز دنیا و همچنین درک بهتر از نیازهای بشر امروز ،  با در نظر گرفتن اصول زیبایی شناسی و معماری پایدار ،  پروژه ای را از مرحله ‏ی طراحی تا اجرا ارایه می ­دهیم .

معماران استودیو معاصر در حال کار در آتلیه طراحی و معماری
ورود به گالری ویدئو